Webové stránky sociálních služeb

.

Zařízení, která nabízejí sociální služby, musí poskytovat potenciálnímu uživateli služby nebo jeho příbuzným srozumitelným způsobem informace. Je to dokonce dané standardem číslo jedna. Standardy tvoří součást zákona o sociálních službách. To vyžaduje, aby zařízení měly kvalitní webové stránky, na kterých se zájemce o službu dozví vše potřebné během několika kliků.

 malá kancelář

Co by měly tyto stránky obsahovat?

 


      Vkusnou, ale jednoduchou grafiku. Informace jsou velmi zásadní, a proto je, co se týče designu vhodný spíše určitý minimalismus. Přesto je vhodné volit pozitivní barvy, stránky by měly být doplněny jednoduchou slide animací fotografií ze zařízení a života v zařízeních.
kód html


      Samostatnou kapitolou je pak logo, které by mělo být na webových stránkách dostatečně velké. Logo tvoří corporate identity organizace a proto by ho rozhodně neměl vytvářet žádný amatér. Součástí loga by měla být také informace, o jaké zařízení se jedná (příspěvková organizace, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnosti atd.).


      Kategorie v menu by mělo být přehledné a srozumitelné v duchu jaké služby nabízíme, kdo jsme, jaké jsou kontakty na nás, co plánujeme, kdo nás financuje.


      Podkategorie nabízí přesnější informace, které jsou pro mnohé často zásadní. V případě například kategorie služby jsou to podkategorie přehled služeb, ceník, podmínky přijetí, dokumenty ke stažení. Zkrátka vše, co potřebuje znát potenciální zájemce o službu. V případě kategorie O nás jsou to pak podkategorie například sídlo organizace, zřizovatel, IČO a DIČO organizace, historie organizace, etický kodex, organizační struktura, veřejné zakázky a v neposlední řadě volná pracovní místa, což jsou informace, které vyhledávají potenciální zaměstnanci.


      Aktuální články. Nechceme tomu říkat blog. PR v sociálních službách je velmi důležitý, protože seznamuje společnost s tím, co se v organizaci děje a nezřídka také bojuje s předsudky.


      Zjednodušené ovládání pro hendikepované – např. Zvuková forma webových stránek.

 

.

Ohodnoťte příspěvek
.